The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

REBRÍČEK APRSR za rok 2015

REBRÍČEK APRSR za rok 2015

Por. 2015

Por. 2014

Agentúra

Honoráre za PR služby 2015/ Income Fee (€)

Obrat 2015/

Turnover (€)

Podiel honorárov na obrate/
Allotment of income fee to turnover

Medziročný nárast/pokles honorárov/

Annual Increase /Decrease (Fee)

1.

1.

SEESAME Communication Experts

2 250 000

2 741 000

82,1%

+11,39%

2.

4.

Dynamic Relations 2000

1 525 601

1 695 112

90,0%

+75,15%

3.

5.

PR Clinic

 

1 329 151

1 682 469

79,0­%

+65,60%

4.

2.

AMI Communications

1 127 266

1 383 148

81,5%

-3,69%

5.

3.

Neopublic Portel Novelli

 

986 770

1 143 560

86,3%

-8,00%

6.

6.

PRime time

 

870  000

1 010 000

86,1%

+31,68%

7.

7.

1st CLASS AGENCY

 

450 000

490 000

91,8%

-10,89%

8.

8.

MCC PRofessionals

 

412 000

453 000

90,9%

-11,02%

 

-

Grayling

neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne

neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne

-

-

SPOLU:

8 950 788

10 598 289

86%

18,78%

 

Pravidlá na vykazovanie čistých prijatých honorárov

Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádza PR agentúra všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti, resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.