The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

REBRÍČEK APRSR za rok 2014

REBRÍČEK APRSR za rok 2014

Por. 2014

Por.
2013

 Agentúra

Honoráre za PR služby 2014/ Income Fee (v eur)

Obrat 2014/

Turnover (v eur)

Podiel honorárov na obrate/
Allotment of income fee to turnover

Medziročný nárast/pokles
(Honoráre)

Annual Increase/Decrease (Fee)

1.

1.

SEESAME Communication Experts    

(riadny člen APRSR)

2 020 000,00

2 276 000,00

88,75%

- 8,01%

2.

4.

AMI Communications

(riadny člen APRSR)

1 170 445,50

1 455 778,00

80,40%

+ 19,84%

3.

2.

Neopublic Portel Novelli

(riadny člen APRSR)

1 072 577,00

1 248 634,00

85,90%

- 9,00%

4.

3.

 

Dynamic Relations 2000

   871 024,05

   936 585,77

93,00%

- 23,91%

5.

6.

PR Clinic

(štatút pozorovateľa, od 2014 riadny člen APRSR)

   802 612,50

  944 250,00

85,00%

+ 77,49%

6.

5.

PRime time

(riadny člen APRSR)

   660 700,00

  900 200,00

73,39%

+ 35,67%

7.

7.

1st CLASS AGENCY     

(riadny člen APRSR)

   505 000,00

   550 000,00

91,82%

+ 17,44%

8.

8.

Media & Communication Consulting                     

(riadny člen APRSR)

    463 000,00

   594 359,00

78,00%

+ 13,07%

-

-

Grayling

neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne

neposkytuje údaje za jednotlivé trhy samostatne

-

-

-

-

Fusion

n/a

n/a

-

-

SPOLU:

7 565 359,00

8 905 806,77

84,95%

+15,32%

pravidlá pre vykazovanie čistých prijatých honorárov

Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádzame všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.