The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Rebríček APRSR za rok 2013

APRSR zverejnila rebríček členských agentúr

Bratislava, 17. apríl  2014 – Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky (APRSR) dnes zverejnila rebríček agentúr zoradených podľa čistých prijatých honorárov za PR služby. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Seesame Communication Experts. Na druhej priečke sa umiestnila agentúra Neopublic Porter Novelli, nasledovaná agentúrou Dynamic Relations 2000.

„Väčšina členských agentúr APRSR hlási za rok 2013 rozšírenie portfólia klientov a tomu zodpovedajúci rast príjmov. Odzrkadľuje to vývoj na komunikačnom trhu, ktorý po dlhšom útlme opäť zaznamenáva rast. Záujem o PR rastie aj preto, že dnes tento nástroj okrem svojich tradičných úloh (riadenie reputácie, značky, manažment vzťahov) dokáže byť vďaka svojmu strategickému zázemiu, znalosti médií či digitálu aj výborným hlavným dirigentom komunikácie. Podľa priebehu roku 2014 predpokladáme, že tento vývoj bude pokračovať aj v nasledujúcom období,“ vyjadril sa prezident Martin Mazág (agentúra PRime time).

pravidlá pre vykazovanie čistých prijatých honorárov

Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádzame všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.

REBRÍČEK APRSR za rok 2013

Por. 2013

Por.
2012

 Agentúra

Honoráre za PR služby 2013/ Income Fee (v eur)

Obrat 2013/

Turnover (v eur)

Podiel honorárov na obrate/
Allotment of income fee to turnover

Medziročný nárast/pokles
(Honoráre)

Annual Increase/Decrease (Fee)

1.

1.

SEESAME Communication Experts    

(riadny člen APRSR)

2 196 000

2 826 000

77,71%

+ 9,36%

2.

2.

Neopublic Portel Novelli

(riadny člen APRSR)

1 178 687

1 462 709

80,58%

- 8,00%

3.

4.

 

Dynamic Relations 2000

1 144 753

1 155 840

99,04%

+ 35,47%

4.

3.

AMI Communications

(riadny člen APRSR)

976 700

1 253 221

77,94%

0

5.

6.

PRime time

(riadny člen APRSR)

487 000

683 000

71,30%

+ 17,92%

6.

8.

PR Clinic

(štatút pozorovateľa, od 2014 riadny člen APRSR)

452 196

565 245

80,00%

+ 102,39%

7.

5.

1st CLASS AGENCY     

(riadny člen APRSR)

430 000

480 000

89,58%

- 4,44%

8.

7.

Media & Communication Consulting                     

(riadny člen APRSR)

410 000

492 854

83,19%

+ 9,02%

SPOLU:

7 275 336

8 918 869

82,42%

+10,67%

  • Agentúra Grayling nezverejňuje výsledky a agentúra Fusion mala v roku 2013 prerušené členstvo v APRSR.