The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

APRSR zverejnila rebríček členských agentúr

REBRÍČEK APRSR za rok 2012

Por. 2012

Por.
2011

 Agentúra

Honoráre za PR služby 2012/ Income Fee (v eur)

Obrat 2012/

Turnover (v eur)

Podiel honorárov na obrate/
Allotment of income fee to turnover

Medziročný nárast/pokles
(Honoráre)

Annual Increase/Decrease (Fee)

1.

1.

SEESAME Communication Experts    

(riadny člen APRSR)

2 008 000

2 714 000

73,99%

+7,96%

2.

2.

Neopublic Portel Novelli

(riadny člen APRSR)

1 281 149

1 492 555

85,84%

-1,45%

3.

3.

 

AMI Communications

(riadny člen APRSR)

976 710

1 256 508

77,73%

+0,43%

4.

4.

Dynamic Relations       

(riadny člen APRSR)

845 053

1 016 723

80,76%

+11,35%

5.

7.

1st CLASS AGENCY     

(riadny člen APRSR)

450 000

530 000

84,91%

+35,14%

6.

5.

PRime time

(riadny člen APRSR)

413 300

697 000

59,30%

-11,69%

7.

6.

Media & Communication Consulting                     

(riadny člen APRSR)

376 090

469 528

80,74%

+11,35%

8.

-

PR Clinic

(štatút pozorovateľa)

223 433

319 190

70,00%

-

SPOLU:

6,574 mil.

8,496 mil.

77,%

 

pravidlá pre vykazovanie čistých prijatých honorárov

Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádzame všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.