The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Rebríček APRSR

Por.
2008

 Por.
2007

 Agentúra (stav členstva 2008) Agency

Honoráre za PR služby 2008 Income Fee (v eur/skk)

Obrat 2008 Turnover (v eur/sk)

Medziročný nárast/pokles
(Honoráre) Annual Increase

Podiel honorárov na obrate/
Allotment of income fee to turnover

1.

1.

SEESAME Communication Experts

1,746 mil. /
52,6 mil.

3,120 mil. /
94,0 mil.

+24,6%

56,0%

2.

2.

Neopublic Portel Novelli

1,248 mil. /
37,6 mil.

1,779 mil. /
53,6 mil.

+10,6%

70,2%

3.

4.

AMI Communications

0,721 mil. /
21,7 mil.

1,099 mil. /
33,1 mil.

+20,0%

65,6%

4.

5.

PRime time

0,505 mil. /
15,2 mil.

0,787 mil. /
23,7 mil.

+4,2%

64,2%

5.

6.

Media & Communication Consulting (pozorovateľ)

0,250 mil. /
7,54 mil.

0,432 mil. /
13,0 mil.

+7,6%

57,9%

6.

7.

Communicatin House*

0,123 mil. /
3,70 mil.*

0,175 mil. /
5,3 mil.*

+12,1%

69,8%

7.

8.

Fusion

0,084 mil. /
0,133 mil.

0,133 mil. /
4,0 mil.

+1,3%

63,2%

-

3.

Mmd

n/a

n/a

 

 

-

9.

Publicity

n/a

n/a

 

 

-

-

Omnipublic

n/a

n/a

-

-

-

-

Protocol Service

n/a

n/a

-

-


Komentár k tvorbe rebríčka:

Rebríček APRSR je vytvorený na základe údajov od jednotlivých členských PR agentúr. Kritériom pre zostavenie rebríčka je kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby “ (Income fee), doplňujúcim údajom je celkový obrat agentúry. Kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby“ znamená sumu všetkých agentúrnych odmien, ktoré PR agentúra dostala od svojich klientov za služby výlučne v oblasti public relations. Správne vykazovanie oboch údajov je základom transparentnosti trhu PR na Slovensku.

Údaje poskytnuté členskými agentúrami za rok 2008 sú deklaratívne, členské agentúry ich poskytli sekretariátu APRSR vo forme firemného prehlásenia, podpísaného štatutárnym zástupcom agentúry.Agentúra Mmd požiadala o nezverejnenie údajov vzhľadom k zmluve s materskou sieťovou agentúrou. Agentúry Omnipublic, Publicity a Protocol Service svoje údaje nedodali.

*číslo bolo prevzaté z rebríčka Strategie