The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

APRSR zverejnila rebríček členských agentúr

REBRÍČEK APRSR za rok 2011

Por.
2011

 Agentúra

Honoráre za PR služby 2011/ Income Fee (v eur)

Obrat 2011/

Turnover (v eur)

Podiel honorárov na obrate/
Allotment of income fee to turnover

1.

SEESAME Communication Experts
(riadny člen APRSR)

1 860 000

2 368 000

78,55%

2.

Neopublic Portel Novelli
(riadny člen APRSR)

1 300 000

1 403 800

92,66%

3.

AMI Communications
(riadny člen APRSR)

972 572

1 278 630

76,06%

4.

Dynamic Relations       
(riadny člen APRSR)

751 310

887 410

84,66%

5.

PRime time                  
(riadny člen APRSR)

468 000

711 000

65,82%

6.

Media & Communication Consulting                     
(riadny člen APRSR)

337 746

471 713

71,60%

7.

1st CLASS AGENCY     
(riadny člen APRSR)

333 000

402 000

82,83%

8.

Communication House  
(štatút pozorovateľa)

70 500

116 500

60,51%

SPOLU:

6,094 mil.

7,639 mil.

79,77%

Agentúry Grayling (riadny člen APRSR), Omnipublic (riadny člen APRSR) a Fusion (štatút pozorovateľa) výsledky za rok 2011 nedodali.

pravidlá pre vykazovanie čistých prijatých honorárov

Do modelu výkazu čistých prijatých honorárov uvádzame všetky aktivity a činnosti, ktorými agentúra preukazuje svoju kompetenciu, expertízu a hlavne pridanú hodnotu pre klienta. Cieľom je započítavať do tohto modelu aj činnosti, ktoré síce nerealizuje agentúra priamo ( = realizuje ho vo vzťahu dodávateľ-odberateľ), ale všetky tieto činnosti resp. aktivity reprezentujú oblasť alebo expertízu, ktorú agentúra klientovi poskytuje.