The International Communications Consultancy Organisation The International Communications Consultancy Organisation Slovenska verzia Anglicka verzia
O asociácii Aktuálne informácie Podmienky členstva Orgány a ľudia Linky na stránky Etický kódex Cena PR PROKOP Kontakt Archív
APRSR APRSR

Rebríček APRSR

Por.
2009

 Agentúra (stav členstva 2009) Agency

Honoráre za PR služby 2009 Income Fee (v eur)

Obrat 2009 Turnover (v eur)

Medziročný nárast/pokles
(Honoráre) Annual Increase

Podiel honorárov na obrate/
Allotment of income fee to turnover

1.

SEESAME Communication Experts

1,660 mil.

2,481 mil.

- 4,9 %

66,9 %

2.

Neopublic Porter Novelli

1,018 mil.

1,159 mil.

- 18,4 %

87,8 %

3.

AMI Communications

0,725 mil.

1,200 mil.

+ 0,5 %

60,4 %

4.

Grayling Slovakia

n/a

n/a

+ 11,9 %

86,6 %

5.

PRime time

0,549 mil.

0,936 mil.

+ 8,7 %

58,6 %

6.

Media & Communication Consulting

0,234 mil.

0,390 mil.

- 6,4 %

60 %

7

1st CLASS AGENCY

0,201 mil.

0,252 mil.

 + 8,23 %

79,7 %

8.

Webster

0,109 mil.

0,305 mil.

- 42 %

35,7 %

9.

Communication House

0,080 mil.

0,106 mil.

- 7,05 %

75,5 %

10.

FUSION

0,076 mil.

0,122 mil.

- 9,5 %

62,2 %

-

Omnipublic

n/a

n/a

-

-


Komentár k tvorbe rebríčka:

Rebríček APRSR je vytvorený na základe údajov od jednotlivých členských PR agentúr. Kritériom pre zostavenie rebríčka je kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby “ (Income fee), doplňujúcim údajom je celkový obrat agentúry. Kategória „čisté prijaté honoráre za PR služby“ znamená sumu všetkých agentúrnych odmien, ktoré PR agentúra dostala od svojich klientov za služby výlučne v oblasti public relations. Správne vykazovanie oboch údajov je základom transparentnosti trhu PR na Slovensku.

Údaje poskytnuté členskými agentúrami za rok 2009 sú deklaratívne, členské agentúry ich poskytli sekretariátu APRSR vo forme firemného prehlásenia, podpísaného štatutárnym zástupcom agentúry. Agentúra Grayling Slovakia požiadala o nezverejnenie údajov vzhľadom k zmluve s materskou sieťovou agentúrou. Agentúra Omnipublic svoje údaje nedodala.